Mijn favorieten

Verkoop

Het verkopen van een woningbelegging kan een ingewikkelde opgave zijn. DAK Woningbeleggingen is de NVM makelaar welke zich heeft gespecialiseerd in woningbeleggingen.

Naast de uitgebreide fiscale & juridische regelgeving, welke bij de verkoop van verhuurde woningen komt kijken, moet er ook rekening worden gehouden met de regelgeving van de betreffende gemeente.
Een ander verschil is dat de waarde van een verhuurde woning afwijkt van de waarde van een leegstaande woning.  
Ook de gehanteerde methodiek voor het bepalen van de (verkoop)waarde verschilt met die van een leegstaande woning op de woningmarkt. De waardering is naast de huurinkomsten en de leegwaarde afhankelijk van tal van factoren zoals o.a. de financierbaarheid, verhuurbaarheid, aanwezige vergunningen, marktconformiteit etc.

De traditionele (en in veel gevallen achterhaalde) opvatting hierbij is dat woningen ‘leeg en vrij van gebruik’ meer waard zijn dan in 'verhuurde staat’. De huidige marktomstandigheden om in vastgoed te investeren zijn echter dermate aantrekkelijk dat de ‘beleggingswaarde’ in veel gevallen de 'leegwaarde' evenaart en in sommige gevallen zelfs overstijgt. 

Voor een succesvolle verkoop is het van essentieel belang dat de relatief kleine, doch groeiende doelgroep van - particuliere en professionele - beleggers wordt bereikt. De makelaars van DAK Woningbeleggingen hebben zich volledig gespecialiseerd in deze markt en beschikken over een eigen zoekersbestand alsmede een relevant netwerk.

Kortom wij kennen de doelgroep en hun wensen en weten hoe deze te bereiken.

Opdrachtgevers hebben verschillende wensen en eisen, daarnaast is er vraag naar flexibiliteit.  Bij ons staat de opdrachtgever centraal en zal de dienstverlening aan uw wensen worden aangepast. Hierbij heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van navolgende (deel)dienstenpakketten:

1.    Verkoopadvies
Wij zullen de woning samen inspecteren. Naast de inspectie zullen wij onderzoek doen naar: verkoopprijs, verbeterpunten, bestemmingsplan, vergunningen, vereniging van eigenaren, regelgeving, huurovereenkomsten etc. Op basis van onze bevindingen ontvangt u een beknopte rapportage met ons (verkoop)advies.

2.    Verkoopbegeleiding
Naast het verkoopadvies zullen wij in een uitgebreid gesprek uw wensen en eisen in kaart brengen. Op basis van dit gesprek zullen wij een uitgebreide verkooppresentatie maken, deze presentatie zal bestaan uit: fotorapportage, virtuele tour, (3D) plattegronden, bestemmingsplan, benodigde vergunningen, overzicht van overige noodzakelijke informatie.

In overleg met u zal het verkoopkanaal worden bepaald en zal er na uw goedkeuring van de presentatie, worden gestart met de verkoop.

3.    Deeldiensten
Het is ook mogelijk om deeldiensten van ons in te schakelen. Denk hierbij aan verkoopadvies, het inschakelen voor bezichtigingen, het voeren van de onderhandelingen of het afhandelen van een mondelinge overeenkomst.  Wij werken dan met een gereduceerd tarief of op basis van een uurtarief.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring