Mijn favorieten

Aankoop

De woningbeleggingsmarkt is een specialistische markt met een relatief kleine, doch groeiende groep spelers. 
Wanneer u op zoek bent naar woningbeleggingen of nog te verhuren woningen komt u er al snel achter dat:
-    Geschikt aanbod schaars is;
-    De beleggingswaarde en het risico/ netto rendement moeilijk te bepalen is;
-    De gemeentelijke en van overheidswege wet-, en regelgeving ingewikkeld is. 

DAK Woningbeleggingen is de NVM makelaar welke zich heeft gespecialiseerd in woningbeleggingen.
Onze aankoopdienstverlening bestaat hierbij uit vier hoofdfasen:

1.    Inventariseren van de wensen en behoeften
Elke verhuurde woning en belegger heeft een eigen risico/ rendementsprofiel.
In een uitgebreid gesprek bepalen wij samen welke woningbeleggingen het beste bij u passen. Dit doen wij door uw persoonlijke wensen te inventariseren en de verschillende onderwerpen zoals risico, rendement, financiering, verhuur, beheer, verkoop, aankoop,  kosten, wet- en regelgeving te bespreken.

2.    Vinden van passend aanbod en het inplannen van bezichtigingen
In tegenstelling tot de ´reguliere woningmarkt´ geldt voor woningbeleggingen vaak dat ze in de ‘stille verkoop gaan’ of dat ze ‘voor de markt uit’,  worden verkocht. Als particulier is het hier vaak lastig tussen te komen en hoort u er pas van wanneer de koop is afgerond.

Naast dat wij constant voor u op zoek zijn naar passend aanbod, gebeurt het in de praktijk vaak dat wij een voor u op maat gemaakt product creëren. Dit door het namens u, aankopen van een woning, deze te verbouwen en uiteindelijk te verhuren. 
Zo zijn wij in staat om voor u op de korte en lange termijn een meerwaarde te creëren. E.e.a. echter altijd met een financieel gedegen onderbouwing.

3.    Onderzoek & onderhandelen
Hierbij komen o.a. onderstaande zaken aan bod:
-    Hoe verhoudt de ‘leegwaarde’ zich ten opzichte van de beleggingswaarde? 
-    Zijn de benodigde vergunningen aanwezig en voldoen deze aan de lokale regelgeving?
-    Welke voorwaarden staan er in de huurovereenkomst?
-    Indien huurder de huurovereenkomst beëindigt, hoeveel is een nieuwe huurder dan bereidt te betalen?
-    Wat is de verwachte leegstandstermijn? 
-    Hoe is de onderhoudsstaat? Wat zijn de jaarlijkse exploitatiekosten?
-    Hoeveel bedraagt de reserve in de VVE? Is dit voldoende?
-    Wat is mijn netto rendement?
-    Hoe zien de toekomstperspectieven van de woning eruit? De buurt? De wijk?
-    Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Etc. etc.

Indien wij het wenselijk vinden zullen wij u adviseren om specialisten op juridisch, fiscaal of bouwkundig gebied in te schakelen.

Indien e.e.a. helder in kaart is gebracht zullen wij namens u de onderhandelingen voeren of u adviseren over de te voeren onderhandelingsstrategie (momentum, hoogte, bijbehorende voorwaarden, e.d.); 

4.    Afronden
-    Opmaak/ controle van de koopovereenkomst;
-    Eventueel inschakelen van specialisten tijdens de due diligence periode;
-    Begeleiding bij de inspectie en de juridische- en feitelijke levering;
-    Eventuele verhuur.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring